/i/Devlet

Bu entry silinmiştir
 1. 1.
  +6
  Duygularımı düşüncelerimi dile getirdin
  ···
 2. 2.
  +8
  Ben diyorum hep Yarraga yicez diye de dinleyen yok
  ···
 3. 3.
  +1
  TC TC TC TC TC
  ···
 4. 4.
  +1
  aziz nesin'in soyadı konusunda yaptığı tespit harbi doğru
  ···
 5. 5.
  0
  Herkesin tek derdi kendi fikirlerini dayatmak solcu gelir dindar ezilir sağcı gelir ülkeye şeriat getirmeye çalışır amk ortadoğusununda Amerikasınında asyasınında ÖLELiM AMK
  ···
 6. 6.
  0
  Gecmis olsun beyler herkes basinin caresine baksin artik
  ···
 7. 7.
  0
  Adamlar bizi temsil etsin diye oy veriyoruz koltuk sevdasından başka gözleri bir şey görmüyor.
  ···
 8. 8.
  0
  korkmayın ben varım
  ···
 9. 9.
  0
  TC TC TC TC
  ···
 10. 10.
  0
  Ülke wp
  ···
 11. 11.
  +3
  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  Uyan Türk Evladı !
  ···
 12. 12.
  0
  Oh be sonunda cehape görecek
  ···
 13. 13.
  0
  Devlet-i Ebed-müddet
  Ebediyen yaşayacak devlet

  osmanlının veraseti türkiye cumhuriyeti nereye elden gidiyor huur cocukları
  ···
 14. 14.
  0
  Tek yol darbe
  ···
 15. 15.
  0
  Amk çomar kaynıyor güzel ülkemde yemin ederim ki, millet olan bitenleri nasıl görmüyor, nasıl akıl mantık yurutemiyor, sırf bir kişiye olan fanatizmimizden dolayı ülke mundar olacak, yemeye ekmek, ısınmaya yuvamiz, piyasa yapacak firmamiz, olmayacak.
  ···
 16. 16.
  0
  Türkçü ihtilal yakındır
  ···
 17. 17.
  0
  kore gibi olacak sonumuz bu gidişat onu gösteriyor
  ···