/i/Tespit

 1. 1.
  +7
  huur cocugu anancinin tekidir alin size tespit ahahshahsgahzggag
  ···
 1. 2.
  -2
  TESPiT VAR ŞUKU :DD
  ···
 2. 3.
  0
  Random atmak haram
  ···