/i/Okul

"Eğitim, kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil."
  başlık yok! burası bom boş!
 1. 1.
  +25 -35
  --- OKUYUN ---

  1- ilkokullardan başlayarak yüksek tahsil müstesna olmak üzere bütün okullardan
  muhtelif tedrisatı kaldırmalıyız küçük sınıflarda kız ekseriyeti arasında kalan
  bazı erkek çocukların erkeklik ruhlarını kaybettikleri ve kısmen avareleştikleri
  muhakkaktır.

  2- ilkokulların programları bizim talebelik zamanımızda olduğu gibi
  olgunlaştırılmalı, ikinci sınıfta başlayarak her yıl biraz daha mufassal olmak
  üzere Türk tarihi ve grameri gösterilmelidir.

  3- ilkokul talebesine verilen sınırsız hürriyet derhal kaldırılacak çocuk sıkı bir
  disiplin muhiti içine alınmalı ve hayatta disiplin denilen bir şeyin varolduğunu
  daha pek küçükken idrak etmelidir.

  4- Ceza bütün şiddetiyle okullara girmeli ve kötü aile muhitlerinde yetişen veya
  şahsen fenalığa istidatı olan çocuklar yaptıkları hareketlerin mukabelesiz
  kalmadığını görmeli ve iyi çocukların da bozulmasının önüne geçilmelidir.

  5- iyilerin ahlakını bozacak kabiliyette olanlar derhal okullardan çıkartılmalı ve
  bir kişi kazanmak için 40 kişinin önünden fena örnek bulunmasının önüne
  geçilmelidir.

  6- Bütün oyunlar, ders kitapları, vazifeler, kahramanlar, Türkçülük, fedakarlık
  aşılayacak şekilde olmalıdır.

  7- Kadın öğretmenler erkek talebeye ders vermemelidir. Bütün öğretmenler sade
  kılıkları ile talebeye örnek olmalıdır. Boyalı veya bob-stil hocalar derhal meslekten
  uzaklaştırılmalıdır.

  8- Ortaokullarda askerlik dersi nazari ve ameli olarak çoğaltılmalı ve ciddi
  tutulmalıdır. Talebe askeri kanunlara ve cezalara tabi olmalı ve mektep
  üniformasını giymeğe mecbur edilmelidir. Ortaokullara girerken kendisinden
  ortaokul usullerine tabi olacağına dair imza alınarak söz ve mesuliyet ne demek
  olduğu kendisine anlatmalı ve nizamata aykırı gidenler tahsilden men
  edilmelidir.

  9- Gramer, Türk tarihi, Türk coğrafyası, yurt bilgisi dersleri ortaokulun her üç
  sınıfına biraz daha genişletilmek üzere gösterilmelidir. Tekrar edilen derslerin ne
  kadar iyi öğrenildiği malumdur.

  10- Ortaokulda milli sporlar başlamalı, kılıç, güreş, cirit gibi ananevi sporlar,
  yüzücülük, kürekçilik vesaire gibi savaşa yardımcı sporlar birinci mevkii
  tutulmalıdır.

  11- Askerlik dersler ile sporlar en mühim dersler haline gelip her birinden ayrı not
  verme usulü konulmalı, gösteriş izciliği, caka resmi geçitleri kaldırarak yerine
  hakiki ve sert askerlik konulmalıdır.

  12- Ortaokullarda hiçbir faydası görülmeyen, boşuna zaman, emek ve para
  harcamaktan başka bir şeye yaramayan ecnebi dili dersleri tamamen kaldırılarak
  bunun yerine askerlik ve spor dersleri konulmalıdır.

  13- Lisenin ilk sınıfından itibaren edebiyat ve fen kolları ayrılarak yalnız bir
  tarafa istidatı olan pek çok değerli talebemizin parlak istidatlarının körleşmesinin
  önüne geçilmelidir.

  14- Gramer ve yurt bilgisi dersleri bilhassa liselerde devam ederek talebenin kendi
  dilini ve memleketin kanunlarını kavraması temin edilmelidir. Geçen yıl liselerde
  okutulan gramer derslerinden benim aldığım iyi netice gramerin muhakkak
  liselerde de okutulması lüzumunu bana ispat etti. Böylelikle ilkokuldan itibaren
  gramer okumuş talebe liseyi bitirirken kendi diline tamamen hakim olacak ve
  artık memlekette “Kuyu sokak, Nur apartmanı” diyecek edebiyat öğretmenleri ve
  dil mütehassısları kalmayacaktır.

  15- Askerlik ve spor liselerde daha sıkı olarak devam etmeli ve talebeler silahla
  toplu bir halde talime, hakiki süngü ve kılıçlarla hakiki mübarezeler yapmağa
  alışmalıdır. Zarar yok, aralarında tehlikeli yara olanlar bulunsun… Bu yaralar
  sinemaların, baloların yaptığı tahribat kadar zararlı değil; talebeyi tehlikeli
  azımsamağa alıştırmak bakımından faydalıdır.

  16- Ortaokul ve liselerden en ufak ahlaki ve zaaf tartla ceza görmeli ve bu
  talebeler başka hiçbir okula alınmamalıdır.

  17- Talebenin başına daima otoriter, seciyeli ve Türk öğretmenler getirilmelidir.
  Bizim talebemiz hatta kız talebemiz, gayri Türk öğretmenlere tahammül
  edememektedir.

  18- Okullar birer kışla haline gelmeli, hatta liselerin müdürleri yüksek rütbeli
  subaylardan olmalıdır.

  19- Okullar birbiri ile futbol gibi manasız ve voleybol gibi kadınca müsabakalar
  değil, askeri ve milli müsabakalar yapmalı. Türk kılıcı, okçuluk gibi milli
  sporlarımız ihya olunarak liselere sokulmalıdır. Bir stadyumda iki okulu temsil eden 22 gencin lastik top ardında koşması ile iki okulu temsil eden 200 gencin
  başlarında tulgalar, göğüslerinde zırhlar olduğu halde, hakiki kılıçlar veya
  süngüler çarpışmaları arasındaki farkı düşünür.

  20- Bütün okul kitapları mütehassız ve fedakar öğretenlere, milli ve askeri ruh
  gözönüne alınmak şartile yeniden yazdırılmalı ve öğretmenler bu işin şerefi ile
  kanarak maddi kazanç beklememelidir.

  21- Liselilerin fen kollarında laboratuvar çalışmaları arttırılmalı ve talebe yurt
  için yaratıcılık kabiliyeti daha bu sıralarda inkişaf ettirilmelidir.

  22- Askerlik ve spor derslerinde liyakat gösterenler için eski ananelerimizde olduğu
  gibi alplık ve kahramanlık unvanları, bilgide başarı gösterenler için bilgelik ve
  danışmanlık unvanları ihdas olunarak hakkaniyet dairesinde talebelere verilmeli,
  sıkı mücazat olduğu gibi büyük mükafatlar da bulunmalıdır.
  ···
 1. 2.
  +21 -4
  Senin ananı giberim öğrenci mi yetiştireceksin nazi mi !!
  ···
 2. 3.
  +6
  Bu egitim sistemi ögrenci degil asker yetistirir
  Aslında disiplin sart Ama onda önemli olan sey yaratıcılık ve düşünmektir Yapılması gereken acilen ezberci sistemden uzaklasılıp düşünmeye ve yaratılıcıya sevk eden mantık esaslı egitime geçilmesidir Yani ögrencilere akıllarında bilgi tutması degil kendisine verilen bilgileri birleştirip dogru ve düzgün sonuçlar elde etmeyi ögretebilmektir
  ···
 3. 4.
  +4
  Bu sistemle bırak ülkeyi daha yannanımı kalkındıramazsın
  ···
 4. 5.
  0
  Adam haklı
  ···
 5. 6.
  +3
  Gerici kafası böyle bir şey Türkçülük yapandan ne bekliyorsunuz.
  82 Musul 83 Mars hurrraa iyi tak yediniz bir yeri işgal etmekten başka bir icraati olmayan yaraklar. Not: mantıklı şeyler de söylemiş ama saçmalamış çoğu yerde
  ···
 6. 7.
  +2
  Ciddi ciddi okudum bide aq gerici yobazi
  ···
 7. 8.
  0
  6. maddede ; kullansaydın da bir şeyler anlayabilseydim
  ···
 8. 9.
  +6
  Apartman gibi kelimelere türkçe olmadığına atıfta bulunup bu kelimeleri kullanan öğretmenleri yaftalayan bu yazıda dil bilgisine gramer diyen bir beyinsizin rüyaları anlatılmış çocukların ok yay kılıç kalkan kullanıp zırh giymesini önerip 21. Yüzyılda savaş teknolojilerinden bahsedilmemiş aptal değilseniz desteklemeyeceğiniz bir eğitim sistemi.
  ···
 9. 10.
  +3
  Resmen kuzey kore modeli olmamızı istiyor
  ···
  1. 1.
   +2 -1
   Kuzey Kore okullarından bahsetmedim, oradaki yönetim insanların kapalı at gözlükleriyle yaşamaları için zorluyor dış dünyaya bağlantısı kopmuş insanlar yetişiyor. Burada da yabancı dil derslerinin yasaklanması kafanın sadece militarizme asmaya kesmeye çalışrırılması bizi kuzey koreye çevirir
   ···
 10. 11.
  +4 -2
  Dehşete düştüm amk bu nasıl bir fikir lan insan değil eğitimli pgibopat yetiştirmek için bu sistem
  ···
 11. 12.
  0
  Türkçe konuş oruspu çocuğu
  ···
 12. 13.
  +3
  Atsızın eğitim sistemi hakkında görüşlerine katılmıyorum kendisini severim fakat bu adamın sözlerind tanrı buyruğu gibi yaklaşmayın amk
  ···
 13. 14.
  +2 -2
  Bu sistem hiçbir işe yaramayan, düşünmd yeteneği olmayan embesil gençler yetiştirir. Atsızı ciddiye almayın.
  ···
  1. 1.
   0
   Zaten sizin sisteminizle bilim adamları yetiştirdik değil mi? Sizin sistem ucubeden başka bir şey yetiştirmedi .
   ···
 14. 15.
  0
  Şu an bunlar terk edildiği için 50 sene sonra başa geçecek adam kalmayacak memur olabilecek adam kalmayacak işçi kalmayacak, Afrika ülkeleri gibi dünyanın en bereketli topraklarında açlıktan geberecez
  ···
 15. 16.
  0
  tak tak tak tak
  ···
 16. 17.
  +1 -1
  insan piskolojisinden uzak aptalın teki hem bu kadar yetkiyi ne müdüre vermek iyi bir şey hemde öğrenciyi serbes bırakmak iyi tam arasını bulmanız lazım
  ···
 17. 18.
  0
  Türkçüyüm ama olmamış bu
  ···
 18. 19.
  +1
  He beni böyle disiplinli zorbalıklarla yetiştirmeye kalksanız var ya yemin olsun terör örgütü kurar devlet yetkililerini öldürürdüm. Baskınızın da disiplininizin de dıbına korum lan, benim kim olduğuma karar vermek sizin haddinize mi robot mu kodluyosun. Ne haddinize lan bana disiplinmiş de kızlardan ayırıp beni erkek yapacakmışsınız da. gibtirin gidin amk.
  ···
 19. 20.
  +2 -1
  insan değil bir savaş robotu geliştirmek istiyor adeta iyiki zamanında milli eğitim bakanı falan olamamişta gibememiş
  ···