/i/Siyaset

Saygı Çerçevesinde Özgür Siyaset Platformu
  1. 51.
    +1
    Bulgaristan'dan buraya göç edenler Bulgar değildir. Osmanlı döneminde Balkanlar'a Anadolu'dan yerleştirilen Türklerin torunlarıdırlar. Bulgaristan'ın oradaki Türklere karşı uyguladığı asimilasyon politikası nedeniyle buraya göç etmişlerdir. Ayrıca 19.yy da ve 20. yy başlarında yaşanan olaylar sebebiyle de (Örneğin 93 Harbi, Balkan Savaşları) Balkanlar'dan Anadolu'ya ve istanbul'a göçler olmuştur
    ···