/i/Tarih

''Tarih bir meslektir, bir hobi, gevezelik, anekdot ya da asparagas değildir.'' (Pierre Goubert)
 1. 1.
  +9
  Beyler beni kimsecikler bilmez. Tarih bölümü öğrencisiyim. Geçenlerde Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili bir ödev hazırlarken bu konuya da değinmiştim. Amacım prim falan değil. Bu konu güncel bir konu olduğu ve bilgilenmeniz gerektiğini düşündüğüm için açtım. Çünkü bölücü olan kürtlerin sürekli bu konuyu dile getirdiklerini göreceksiniz. Bu konunun aslını okuyun ve öğrenin. iki kelam edin şu binlere. En alta özet geçicem okumayanlar için. Ama mümkünse tamdıbını okuyun. Saygılar.

  Malazgirt savaşında ile ilgili onlarca kaynaktan yalnızca 2 tanesi savaşta Kürtlerin de savaştığına dair bilgi verir. Bu kaynaklardan bir tanesi olan ‘Mir'atü'z-Zaman Fi Tarihi'l-Ayan'da Selçuklular’ kitabının yazarı Sıbt ibnü’l-Cevzî, kitabında şöyle der: ‘’Az önce 10.000 Kürt de Sultan’a katılmıştı. Bununla beraber (sultan) Tanrı’dan sonra buyruğundaki 4.000 kişilik hassa askerine güveniyordu’’. Bahsettiğim diğer kaynak ise ‘Kenzü’d-Dürer ve Camiü’l- Gurer’ kitabının yazarı ibnü’d-Devedari ise kitabında bu konuya şöyle değinmektedir: ‘’Bu ordu içinde Kürt ve diğer Müslüman milletlere ait askerin sayısı 10.000 civarında idi.’’

  Kürdler, Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı Sultan Tuğrul Bey zamanından (1040-1063) itibaren Selçuklulara tabi duruma getirilmiş ve son olarak savaştan önce Sultan Alparslan da Diyarbekir bölgesine gelerek Mervani Beyi Nasr’ın bağlılık arzusunu kabul ederek Suriye’ye doğru yoluna devam etmişti. iddia edildiği gibi Mervani Kürdlerinin yardıma gönderecek 10.000 askeri olsaydı Selçuklulara bağlı bir beylik durumunda olmazlar aksine bu kadar az askeri olan ve Bizans’ı yenebilmek için Kürdlerin yardımına muhtaç bir durumdaki Selçuklu Devleti ile mücadeleyi tercih ederlerdi. Hiçbir kaynak zaferin kazanılmasındaki etkenler arasında Kürdlerin yardımını saymaz ve bu noktaya dikkat çekmez. Zaten bu savaşta Selçuklu ordusu içinde Kürtlerin de yer aldığı bilgisini sadece 1186 yılında Bağdat’ta dünyaya gelen Sıbt ibnü’l Cevzi adındaki bir kaynak yazarı bahseder. Sıbt, 1257 yılında Dımaşk (Şam)’ta vefat etmiştir. Yani olayın geçtiği 1071 yılından 115 yıl sonra dünyaya gelmiş ve olaydan 186 yıl sonra vefat etmiştir. Buna rağmen Sıbt, iyi ve güvenilir bir tarihçidir, eseri Miratü’z-Zaman’ı yazarken orijinal kaynaklardan istifade etmiştir. Hangisi olursa olsun kaynakların ordu ve askerin miktarına dair verdikleri rakamlara genel olarak güvenilmez çünkü bu rakamlarda hep abartı vardır. Sonuçta Osman Turan gibi milliyetçi bir yazar da Sıbt ibnü’l-Cevzi tarafından kaydedilen bu bilgiyi, Selçuklular Zamanında Türkiye, Selçuklular Tarihi ve Türk-islam Medeniyeti adlı meşhur kitaplarında kullanmakta bir sakınca görmemiştir. Böylece bu yardımın Türk Tarihçileri tarafından gizlenmeye çalışıldığı gibi saçma iddialar da çürütülmüş olmaktadır. Yani yine bazı kimselerin iddia ettikleri gibi bu tarz bir bilgi, saklanmak yoluna gidilmeden değerlendirilmiştir. Burada yanlış olan Kürtlerin Malazgirt’te Selçuklu saflarında olması değil zaferin kazanılmasının Kürtler sayesinde gerçekleştiği iddiasıdır.


  Bu konuda “Kürdoloji Yalanları” adı ile nefis bir kitap sunmuş bulunan Dr. Ahsen Batur, kitabının 27. bölümü olan “Malazgirt Savaşı ve Kürdler” bölümünde “… Aslında siyasi Kürdçülerin sığındıkları yegâne iki kaynak, Kürd kabul ettikleri ibnü’l Erzak, ibnü’l Esir, ibni Hallikan, Eby’l Fida vb.lerinin eserlerinde değil, yalnızca Memlûk Türklerinden Devâdârî’nin ve Türk asıllı Sıbt ibnü’l- Cevzî’nin kaynak göstermeden yazdıkları bir satırlık bir cümleden ibarettir” demektedir. Malazgirt Savaşı’nın en yakın tanıklarından olan Urfalı Mateos, Bizanslı Psellos, Kürd asıllı ibnü’l Erzak ve ibnü’l Esir’in eserlerinde “Kürd” kelimesinin ve Mervani beyliğinin adlarının kesinlikle geçmediğini belirtir.

  Yararlandıığım kaynaklar:
  -Muharrem Kegib - 1071 Malazgirt (200 sayfalık bir kitap okumanızı öneririm)
  -Sıbt ibnü’l-Cevzi, Mir’atü’z-Zaman Fi Tarihi’l-Ayan’da Selçuklular(Kürtlerle alakalı sadece bir cümle geçer o da Az önce 10.000 Kürt de Sultan’a katılmıştı. Bununla beraber (sultan) Tanrı’dan sonra buyruğundaki 4.000 kişilik hassa askerine güveniyordu. Sırf bunun için almayın yani.)
  -ibnü’l-Devedari, Kenzü’d-Dürer ve Camiü’l-Gurer ( Bu kaynağı isteseniz de bulamazsınız.)
  -Ahsen Batur, Kürdoloji Yalanları (Kitabın adı her şeyi anlatıyor sanırım. Daha okumadım ama okuyanlar şiddetle öneriyor.)

  Özet : Malazgirt'te Kürtlerin savaştığına dair iki kaynak var. Yukarıda kaynakları belirttim. Bu kaynakların içinde birer cümle ile Kürtlerin savaşa Alp Arslanın yanında katıldığını yazmışlardır. O kadar. O dönemdeki kaynakların hiç birinde bu tarz bilgiler göremezsiniz. Sadece bu iki kaynak. Bu kaynaklarda savaştan yıllar sonra yazılmış kaynaklardır. ibnü'l Cevzi'nin kitabında 10.000 atlının savaşa katıldığını yazar. Alp Arslanın ordusunun da 4000 kişi olduğunu yazar. Devadari'nin kitabında ise böyle bir bilgiyi göremezsiniz. Her iki kitapta birbirinin kopyası gibidir. Ama Devadari Alp Arslanın ordusu da 4000 kişi değildir herhalde amk falan demiş olmalı ki bu bilgiyi çıkartmış.
  ···
 1. 2.
  +1
  Ben seni taniyorum
  ···
 2. 3.
  0
  Kürtlerin hepsi kötü değildir.(şimdilik)
  ···
 3. 4.
  0
  Ya ne yardımı aq
  ···
 4. 5.
  0
  Aydınlanarak boşaldım
  ···
 5. 6.
  0
  Belki hristiyan bir bizansın istemediler diye yardım ettiler
  Bi ihtimal
  ···
  1. 1.
   0
   Zaten bu savaş çeşitli sebeplerden din savaşlarına dönmüş. Ama benim bahsettiğim olay farklı. Üstte yazdığım ve Muharrem Kegib'in kitabında da belirttiği gibi Burada yanlış olan Kürtlerin Malazgirt’te Selçuklu saflarında olması değil zaferin kazanılmasının Kürtler sayesinde gerçekleştiği iddiasıdır.
   ···
 6. 7.
  0
  iyi yazmissin da sözlük kör düşünceli ergen dolu anlatamazsin
  ···
  1. 1.
   0
   Belki bir gün birileri görür niyetiyle yazdım.
   ···
 7. 8.
  0
  Biz olmasak istanbul'u fetedemezdiniz diyen huurlar dışında k*rtler iyidir.
  ···