1. 1.
  +12 -6
  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
  http://www.incisozluk.com.tr/u/kaptan-kirk/cok-suku/
  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●


  Her Hakkım Saklıdır®™

  █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
  ¹³³²²¹¹¹²²³³³¹²¹²¹³³²¹²¹²¹²
  ···
 1. 2.
  +4
  sevdiğim bir yazar
  ···
  1. 1.
   0

   Bu başlıkta yer almaya hak kazanmıştır.


   (bkz: entrileri listelenemeyecek kadar)
   ©© CopyRight ©©
   ···
 2. 3.
  +2
  zütünü kolla panpa
  ···
 3. 4.
  +2 -3
  bu videousu beni çok uzdu beklemezdım http://inciswf.com/1man1jar.swf
  ···
  1. 1.
   0
   Ananı avradını gibeyim sonuna kadar izleyemedim bune
   ···
 4. 5.
  +6 -1
  tek bir nikaltı için zütünü gibtirecek kadar karaktersiz bir liseli.

  böyle şahsiyetsiz yannan kafaları analarından am bacılarından züt bekler amk.

  ezik işte nabacan
  ···
  1. 1.
   0
   Ah be orhan baba be
   ···
 5. 6.
  -5
  @5 kendi videonu vermişsin panpa
  ···
  1. 1.
   0
   sensin işte o
   ···
 6. 7.
  0
  kral adamdır panpam
  ···
 7. 8.
  0
  ▲ ▲
  [o.o]
  /)__)
  -"--"-
  ccc Sabahcı tayfa was here ccc
  ···
 8. 9.
  0
  severim bini
  ···
 9. 10.
  +1
  takip ettiğim yardım sever bir panpadır
  ···
 10. 11.
  +1
  spockla cinsel ilişkilerini satürnde resmiyete döktüler
  ···
 11. 12.
  0
  en sefdiğim yazarlardandır ~~
  ···
 12. 13.
  +1
  ccc. adam reyis beyler.ccc
  ···
 13. 14.
  0
  sözlüğün baştacıdır, reyizdir
  ···
 14. 15.
  0
  ccc sabahcı tayfa ccc
  ···
 15. 16.
  +1
  mutlu, şefkatli ve neşeli panpalardan
  ···
 16. 17.
  0
  insandır insan.. sevilir
  ···
 17. 18.
  0
  adam gibi adamdır panpam karışanı giberun
  ···
 18. 19.
  0
  ▲ ▲
  [o.o]
  /)__)
  -"--"-
  ···
 19. 20.
  0
  ▲ ▲
  [o.o]
  /)__)
  -"--"-
  ···