/i/Dertleşme

Derdini anlatmayan derman bulamaz..
 1. 1.
  +1
  Anlatın derdinizi ben de derdinizi öpiyim mmmmmuuaaaaahhh diye
  ···
 1. 2.
  0
  anan doymuyor
  ···
  1. 1.
   0
   Kardeş olsaydık dediğin doğru olabilirdi
   ···
   1. 1.
    0
    anannn bir orrrroooossssspppppuuuu veeeeeeeee deeeeeee yarrrrağaaa doooyyymuuuyyyoorr veeeriiyomm yarraaaa verriiyyoooom yaaarrraaaaa eeen ssoooooonnn bıııraaakkkıııyooom yeeeteeer arttıııkkk diyoooomm siiikiiim kooooptuuu diiiyoooommm yoooooookkkk!! anlaaamıııyooorrr bbeeennn neeefeeess neeefeeeeseeee yataaarkeeen seeeeniiinnn buuu orrrooooospppuuu aaannaaaann hhaaaalaaaaa yaaarrrammmmııı yyaaalllaayyyaraaaakkk kaaaaldırrrmayaaaa çaaalışşşıyoooorrr büüütüüün deeerrrdiiim buuuuu
    ···
  2. 2.
   0
   Kaçıncı seviye malsın amk
   ···