/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK
 1. 1.
  -1
  Bir veya daha fazla yağ asit, alkol içeren bir grup molekülü ile birlikte negatif (-) yüklü fosfat grubunu içerisinde barındıran 4 bileşine sahip yapılara fosfolipitler denilmektedir. Dört bileşeni birbirine bağlayan gliserol omurgalarına fosfolipitlere gliserofosfolipitveya fosfogliserit denilmektedir.
  Fosfolipitler hidrofilik (suya çekilim) ve hidrofobik (su itici) olmak üzere iki çift tabakalı bir yapıdan oluşmaktadır. Fosfolipitlerin yapısında yer alan fosfat grubu ve polar başlık içeren bölgesine suyu seven kısım bir diğer ifadeyle hidrofilik (suya çekilim) bölge denilmektedir. Yağ asitlerini yer aldığı ve kuyruk bölgesi olarak nitelendirilen kısım ise suyu sevmeyen bir diğer ifadeyle hidrofobik(su itici) bölge denilmektedir.

  Fosfolipitlerin çift tabakalı bir yapıya sahip olması ve bu yapıların suyu sevip sevmeme özelliği hücre zarında hem sulu hemde susuz kısmında yer almasını sağlamaktadır. Fosflipitler hücre zarının yapısında önemli bir rol almaltadır.

  Hücre zarı yapısına katılan bileşenler arasında yer alan yağların büyük bir bölümü fosfolipitlerdir. Foslipitleri omurga yapılarına göre Gliserofosfolipitler ve Sfingofosfolipitlerolarak 2 temel gruba ayrılırlar. isimlerindende anlaşılacağı üzere gliserofosfolipitlerin omurga yapısını gliserol, Sfingofosfolipitlerin omurga yapısında ise sfingozin rol almaktadır.

  Fosfatidilkolin, fosfatidilserin, fosfatidilinozitol, fosfatidilentanolamin ve fosfatidilgliserol hücre zarında yer alan gliserofosfolipitlerdir. Sfingofosfolipitler hücre zarı yapısında bulunmak yer almamakla beraber özellikle sinir hücrelerini yapsında yer alan miyelin tabakasının yapısında yer almaktadır. Sfingofosfolipitler miyelin tabakasında liflere yalıtım özellği sağlayarak sinyal ve iletim işlemini hızlandırma görevi yapmaktadır.
  ···
 1. 2.
  0
  Bilerek yapıyorsun değil mi
  ···