/i/İnanç

İnanç
 1. 1.
  +1
  tsendhē pôr lāmā. taö nõr böng
  ···
 1. 2.
  0
  Ananı fak babanı fak sülaleni fak
  ···
  1. 1.
   0
   Shing to'baē gyo?
   ···
  2. 2.
   0
   yannan yannan
   ···
 2. 3.
  0
  §ťwö qæķv įřhč
  ···
 3. 4.
  0
  Büyü yapma oçe
  ···
 4. 5.
  0
  Om mani peme hum
  ···