/i/Tespit

  1. 1.
    +18 -19
    100 kişiden 90 ı ilkokulu bitirip kapatıyo eğitim hayatını doğudaki okuma oranı afrika ülkeleriyle eşdeğer seviyede bu tarz yatırımların doğuya değil de batıya yapılması gerek.
    ···