/i/Saçmalamaca

Bu altincide saçmalamak serbest !
 1. 1.
  +5
  YOKSA
  ONYE KURU MU
  PHAHAHAHHAHAHAHAHHAAHHAHAHA
  ···
 1. 2.
  +2
  Ananın kukusu
  ···