/i/Tespit

 1. 1.
  +7
  gahhskalsmzks
  ···
 1. 2.
  +1
  Adam kendini aratmis işte
  ···
 2. 3.
  +1
  Puhahaha.
  ···
 3. 4.
  +1
  Puahhshudjjsud
  ···
 4. 5.
  0
  Muhahahahahaha
  ···
 5. 6.
  0
  Ashdhsk
  ···