/i/Futbol

it's the futbol that's the futbol
 1. 1.
  +1
  hojam riekerink tazminat almadan gidermi bu yabancilar varya yuro icin kulak deldirir sen neden bahsediyosun heeeeeeeeeeeeeeeeee
  ···
 1. 2.
  0
  Vurdurur bile hojeam
  ···
  1. 1.
   0
   bunlar yurrroooo icin varya yerleri yalarlar sen neden bahsediyosun hojam heeeeeeeeeeee
   ···