/i/Sözlük İçi

sözlük içi.
 1. 1.
  +11 -2

  ···
 1. 2.
  +1
  Yollq asionic anani avradini gibeyim yolla
  ···
 2. 3.
  +1
  Ananı gibiyim asionic
  ···
 3. 4.
  0
  Asionic sakin ol
  ···
 4. 5.
  0
  Fake olduğunu biliyonuz dimi? Hani bilin de...
  ···
 5. 6.
  0
  HOOOOAAAAAAAAAYYYYYYYDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAA
  ···