/i/Devlet

 1. 1.
  +7 -1
  Ey Türk Gençliği!
  Birinci vazifen, Türk ISTiKLÂLiNi, Türk CUMHURiYETiNi, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. iSTiKBALDE dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, DAHiLi ve haricî BEDHAHLARın olacaktır. Bir gün, iSTiKLAL ve CUMHURiYETi MÜDAFAA MECBURiYETine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. iSTiKLÂL ve CUMHURiYETiNE kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. CEBREN ve HiLE ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ORDULARI DAĞITILMIŞ ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, IKTiDARa sahip olanlar GAFLET ve DALÂLET ve hattâ HIYANET içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. MiLLET, FAKR Ü ZARURET içinde HARAP ve BÎTAP düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, VAZiFEN; Türk iSTiKLÂL ve CUMHURiYETiNi KURTARMAKTIR!

  MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET, DAMARLARINDAKi ASiL KANDA MEVCUTTUR!

  Mustafa Kemal Atatürk

  20 Ekim 1927

  BAŞKANLIK MAŞKANLIK DEĞiL, BiZ GELiYORUZ ! CUMHURiYET E SALDIRANLARA, MiLLi EGEMENLiĞi HiÇE SAYANLARA, iSTiKLÂLiMiZi GASPEDENLERE HADLERiNi BiLDiRECEĞiZ!
  ···
 2. 2.
  +3
  Atatürk büyük adamdır
  ···
  1. 1.
   -1
   atatürk büyük adamdır havhavhavhav
   ···
 3. 3.
  +3 -1
  Ah bi Atatürk olsa hepsini astırırdı
  ···
  1. 1.
   0
   ah bi atatürk olsa hepsini asardı hav hav havhav
   ···
 4. 4.
  -1
  Sanırım kendi fake hesaplarından bu başlığı şukulayan aptal herifin teki.
  ···