/i/Siyaset

Saygı Çerçevesinde Özgür Siyaset Platformu
 1. 1.
  +7
  büyük hatalar yapılıyor şu aralar anayasa değişikliği ve kıraliyet sultanlık dönemine geçiş için büyük oyunlar oynanıyor
  ve halk bunları bilmiyor bunları sadece siyasi bir öç gibi veyahut
  doğru bildikleri yanlışları görememesinin sebebi doğuyor
  hükümet yine yanılıyor aldanıyor
  adalet bakanın dediği atatürk anayasasına dönmektir
  bu değildir gelin bakın

  ATATÜRK ne demiş

  - Birtakım özel ve saklı amaçlan gizleyerek, kalbinde, vicdanında tutarak, sebep diye bilir bilmez şeyleri söylemek doğru değildir.
  1920 (Atatürk’ün S.D.I, s. 110)

  -Biz bir şeyi vicdan bakımından iyi yaptığımıza, sözlerimizin gerçek olduğuna inanıyorsak ondan olduğu gibi açık, belli, tereddüt ve belirsizlikten uzak olarak söz etmeliyiz.
  1923 (Atatürk’ün S.D.II, s.143-144)

  - Bir adam ki büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma gitmez. Bir adam ki memleketi kurtarmak için evvelâ büyük adam olmak lâzımdır, der, ve bunun için bir de nümune intihap eder (örnek seçer), onun gibi olmayınca memleketin kurtulamayacağı kanaatinde bulunur, bu, adam değildir. (13.3.1926)

  - Ben isteseydim derhal askerî bir diktatörlük kurar ve memleketi öyle idareye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki milletim için modern bir devlet kurayım ve onu yaptım.
  (Yusuf Ziya Özer, TTK Belleten, Cilt:3, Sayı:X)

  - Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır; lâkin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

  - Ben Napolyon’u hiç sevmiyorum. Çünkü Napolyon her şeye kendi kişiliğini sokardı. Mücadelesi belli bir dava için değildi, kendi kişiliği içindi. işte bu nedenle bu gibi adamlar için kaçınılmaz olan yıkıma uğradı. Vakit: 23.1.1923, s.2

  - Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz.(19.9.1921)

  - Cumhuriyet fazilettir diğer bir deyişle cumhuriyet üstünlüktür. Cumhuriyet medeni ve uygar olmak ideasında olan bir toplumun vazgeçilmez ihtiyacıdır. Cumhuriyet; Monarşi’nin, Şeriat'ın, krallığın üstünde olan bir yönetim biçimidir(14.10.1925)

  -Korku üzerine hâkimiyet kurulamaz. Toplara dayanan hâkimiyet sürekli olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal ortamında geçici bir zaman için lazım olur 30.11.1929, Vossische Zeitung

  - Türkiye devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Mazideki kuruluşlar ise bir şahıs devleti idi, şahısların devleti idi
  13.08.1923, T.B.M.M., 2. Toplanma Yılını Açarken.

  - Hilâfeti muhafaza edeceğiz. Şu şartla ki, Büyük Millet Meclisi ve millet, hilâfetin dayanacağı bir mesnet ve kuvvet olacaktır
  02.11.1922, Bursa, Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.

  - Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası Hürriyet’tir
  1906, Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesini Kurarken.

  - Efendiler, asırlardan beri Türkiye’yi idare edenler çok şey düşünmüşlerdir ; fakat yalnız birşeyi düşünmemişlerdir : Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğramış olduğu zararları ancak bir tarzda telâfi edebiliriz : O da artık Türkiye’de Türkiye’den başka bir şey düsünmemek. Ancak bu zihniyetle hareket ederek her türlü selâmet ve saadet hedeflerine ulaşabiliriz
  30.08.1924, Dumplupınar’da Konuşma.

  - Türkiye Türklerindir ; işte milliyetperverlerin ilkesi budur. Biz, haklarımızı korumak için mücadeleye devam etmeye karar verdik. 1921, Ağustos, Associated Press Muhabirine Demeç.

  fazlasına gerek yok buda bir bilgi olarak kalsın zihinlerde
  inanmayanlar için açıp kaynaklara bakabilirler
  Tümünü Göster
  ···
 2. 2.
  +1
  anasini gibti ülkenin daha hala duruyor huur çocuğu
  ···
 3. 3.
  0
  Ataturk deli degildir
  ···
 4. 4.
  0
  CcC ATATÜRK CcC
  ···
 5. 5.
  0
  Deli gibi ATAM
  ···
 6. 6.
  0
  Aldım yerimi
  ···
 7. 7.
  0
  Rezerved
  ···
 8. 8.
  0
  başkanlık sistemi için söylediği:
  “Şaşarım o efendilerin aklı perişanına. Hep biliyoruz ki, memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amillerinden biri budur. Biz öteden beri, böyle bir idareyi bertaraf etmek için mücadele ettik. Şimdi nasıl olur da benim aynı yola gitmekliğim, yeniden devlet hayatında tarafımdan böyle bir çığır açılması istenebilir.”
  ···