/i/İnanç

İnanç
 1. 1.
  +2 -3
  Fatiha/1:1-7: 1:1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1:2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

  1:3. O, rahmândır ve rahîmdir.

  1:4. Ceza gününün mâlikidir.

  1:5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

  1:6. Bize doğru yolu göster.

  1:7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

  Bu ifadeyi okuyan her okur yazarın kolaylıkla anlayabileceği üzere, bu sözler Allah’a hitaben söylenmiştir.. Bir dua şeklinde Allah’a söylenmektedir. Bunlar, duacı olan muhafazid’din, Allah’a söylediği ve doğru yolu bulmak için Allah’tan yardım istediği sözlerdir. Kuran, böylece, Allah’ın değil, fakat muhafazid’din sözleriyle başlamaktadır.

  Enam/6: 104. (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

  Bu ifadede de, “Rab” ve “Bekçi” olarak iki özne bulunmaktadır. “Ben bekçiniz değilim” diyen herhalde muhafazid’dir, Allah değil..

  Tekvir/81: 15. Simdi yemin ederim o sinenlere ,

  Burada da yemin eden muhafazid’dir, Allah olamayacağına göre..

  Inşikak/84:16-19 84: 16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,

  84:17. Geceye ve onda basan karanlığa,

  84:18. Dolunay olmuş aya ,

  84:19. Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.

  Burada da yemin eden Allah olamayacağına göre muhafazid’dir.. muhafazid burada islam öncesi inanışlarını da ortaya koymaktadır. Güneş ve ay, islam öncesi Arap’larca kutsal sayılırdı.

  Enam/6: 114. (De ki): Allah’dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab’ı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

  Tercümeye “de ki” diye bir ilave yapılmış.. Bu ilave Arapça Kuran’da bulunmamaktadır. Burada da sözlerin sahibinin Allah değil, muhafazid olduğu anlaşılıyor.
  ···
 1. 2.
  +1
  Kendini neden eleştriyosjn aq
  ···