/i/Saçmalamaca

Bu altincide saçmalamak serbest !
 1. 1.
  +4 -1
  hahajahjahaj
  ···
 1. 2.
  0
  Bak bu iyiydi ahahaj verdim şukunu
  ···
 2. 3.
  0
  hagshahgahavss
  ···
 3. 4.
  0
  ahahhahaha
  ···