/i/Tespit

 1. 1.
  +9
  motive etmeliyiz
  ···
 1. 2.
  +1
  BANA ... PARTiLi OL SiYASETE KARIŞ DEMiŞTi RAHMETLi KARIŞTIM ÇOK iYi iŞiM VAR ŞUKU
  ···
 2. 3.
  +1
  eahuaehaueehueahuheuahauehueaae
  ···
 3. 4.
  0
  Hahahahahahahaha
  ···