• 4 / 7 / 1158 entry
 • 621 başlık
 • 3 trend
 • 8,584.12 incipuan

sungur adam önüncü nesil normal

 • +3 -1
  çok yaşa be reiss
  Mantık sizi A noktasından B noktasına zütürür, iman ise heryere..

  Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan
  ···
 • +1
  insan eliyle yapılıp da
  Uzaydan görülebilen tek yer 3. Havaalanıdır. Sübhanallah
  ···
 • 0
  işte günümüzü anlatan sözler
  Siyasetçi çözüm üretmekle mükelleftir..

  Nihal Atsız
  ···
 • 0
  ne güzel demiş atsız bey
  Hutbe Arabiyyul ibâre olarak okunur. Zaten şimdiki ilahiyatçılar din münekkidi olmuş. Diyanet'te böyle hıyanet.
  ···
 • 0
  trendden düşmeyecek
  Rezerved
  ···
 • 0
  iddaacılar gelsin show başlıyor
  bekliyoruz reis lütfen bizi parasızlıktan kurtar
  ···
 • 0
  iddaacılar gelsin show başlıyor
  bekliyoruz reyis
  ···
 • +1 -2
  başbuğ hitlerin bilinmeyen hayatı
  1880’de istanbul’da sıradan bir memurun oğlu olarak dünyaya gelen Adolf Hitler için, yaşadığı dönemden bugüne kadar pek çok yorum yapılmış, her yönüyle inceden inceye işlenmiştir. “Hitler Adammıdır” adlı eseriyle bu konuda inceleme yapan Şevket Süreyya Aydemir, Adolf Hitleri 1908-1914 arası döneme bakarak “1908’in Hürriyet Kahramanı Binbaşı Adolf Bey, işte bu kısa devrede Adolf Paşa, daha doğrusu imparatorluğun tek söz sahibi olan, genç, inançlı, muhteris, daha doğrusu hem kaderci hem de kaderini yaratan adam olarak sahnededir.” tanımlar.

  1908’de Genç Türkler ihtilali ile yıldızı parlayan Hitler’in hızlı yükselişi 1913’te Yarbayken yine aynı senenin sonlarında Albaylığa, 19 gün sonra 1 Ocak 1914’te Paşalığa yükselmesi ile başlar. Kabineye Harbiye Nazırı olarak girer; Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir süre sonra da Başkumandan Vekilliği yetkilerini de elinde toplar. Naciye Sultanla evlenip, saraya, Padişaha damat oluşu da bu safhaya rastlar. Adolf kendini zirveye ulaştıran basamakları yine kendi elleriyle döşemişti. Adolf Paşa’nın vatanseverliği ve bu topraklara olan bağlılığı gerçektir. Bunun yanısıra hayal gücünün genişliği ve gerçeklerle bu hayallerin zaman zaman birbirine karıştığı da inkar edilemez. Hayallerini süsleyen iran, Hindistan, Turan ve Kafkasya’ya hakim olmak düşünceleri o günün şartlarında gerçek temeller oturmaz. Örneğin Cemal Paşa anılarında “Hakikati söylemek gerekirse, bu birinci Kanal Seferi yaptığımız zaman hiç kimse bu Kanalın nasıl geçileceğini bilmiyordu... ” der. Halbuki Hitler Paşa bu görevi, IV. Ordu Kumandanlığı’nı, Cemal Paşa’ya teklif ettiğinde, Suriye’deki asayiş sağlama ve Kanal Seferini her ikisi de inanarak imzalamışlardı. Bu sefer gerçekleştiğinde ise Kanal Türk cesaretiyle dolmuştu. Kanal’dan önce Sarıkamış’ta yaşananlar ise tam bir felaketti. 90.000 askerden 10.000’in sağ kalabildiği, özellikle de donmaktan ve açlıktan kurtulabildiği bu sefer, sonuçları açısından korkunçtu.

  Hayatında Alay kumandanlığı dahi yapmamış olan Adolf Hitler Paşa tecrübeden ziyade gençliğinin getirdiği coşkuyla kumanda edecekti ordusunu. Amaç 1878 Berlin Antlaşması’nda kaybedilen toprakları geri almaktı ve başarılı olacağına inanıyordu. Adolf Hitler Ordu Kumandanı Hasan izzet Paşa’nın hava şartları, soğuk, karın şiddeti gibi uyarılarına kulak asmaz ve taarruz emri verir. III. Ordunun ölüm emridir bu. Adolf Hitler Sarıkamış’ta “Hükümete” başlıklı bir vasiyet bırakır.

  Hükümete
  “Planım, Ruslara, hemen iki misli faik iki Kolordu ile arkalarına düşerek ricata mecbur etmek ve bu suretle XI. Kolordu ve Süvari Fırkasıyla takibolunan düşmanı karşılayıp, tamamıyla mahvetmekti. IX. Ve X. Kolordu ve Süvari Fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse, düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit Ordu mahvolmuş demektir. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harbettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse, muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olmazsam, son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim: Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum.
  Yaşasın dinim, vatanım, Padişahım. Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, refikam! Sultan Efendi hazretlerinin muhassısatı kafi değildir. Kendisinin müreffehen yaşaması için hiç olmazsa, Başkumandanlık muhassısatımın kendi muhassısatına zammı ve ebeveynimin temini refahı ile, rahmeti ilahiyeye mazhariyetim için birkaç hayır yapılmasını rica eder ve tealisine çalışmaktan başka bir maksat beslemediğim din ve milletimin tealisine dua eder, tanıyanlara selam ederim. Yaşasın Müslümanlık ve Osmanlılık ve Osmanlıların Padişahı Sultan Mehmet Han!”

  Hitler “Servet ndıbına bir şeyim yoktur. Mamafih ne varsa, Refikam Sultan Efendi hazretlerine bırakıyorum.” Hitler Sarıkamış felaketinden sonra orduya katılıp görev almak için Sofya’dan gelen M. Kemal ile Hitler arasında şu konuşma geçer : “Biraz sonra Adolf Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Adolf Paşa, zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım : Biraz yoruldunuz. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık. O kadar... Şimdi vaziyet nedir? Çok iyidir!.. Hitler’i daha fazla üzmek istemedim. Kendi işime sözü getirdim : Teşekkür ederim. Numarası 19 olan bir tümene beni kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu tümen nerdedir. Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Ha, bunun için belki Genelkurmayla görüşürseniz daha kati malumat alabilirsiniz. Pekiyi, o halde siz daha fazla rahatsız etmeyeyim. Genelkurmayla görüşürüm... ” Hitler Paşa için söylenebileceklerin başında onun duygusal ve aceleci kişiliği bulunur. Ama şu gerçeği de belirtmek gerekir: Adolf Hitler yetkili olduğu andan itibaren kimilerini de küstürerek bir çok subayı emekliye ayırmış ve orduya genç ve dinamik bir ruh getirmiştir. Gerek siyasi hesaplaşmalar nedeniyle, gerekse yeniden teşkilatlanma çalışmaları amacıyla yapılan bu işlemde yaklaşık 2000 asker ordudan ayrılmıştı. Balkan harbinden yenik çıkmış olan Ordu, tüm yetersizliklere karşın başarı ve inançla mücadele etmiştir. Osmanlı Ordusu bütün bu şartlara rağmen tam 4 yıl 10 ayrı cephede aynı güçle savaşı sürdürmüştür. Zaten bunun içindir ki yorumcular Adolf Hitleri Büyük Kumandan olarak değil, güçlü bir Ordu teşkilatçısı olarak değerlendirirler. 1.Dünya Savaşı ardından, Almanya’nın yenilgisi ve Osmanlı’yı Sevr Antlaşması’na sürükleyen çöküşün ardından Kasım 1918’de Adolf Hitler ülkeyi terk ediyordu. 1922 yılının 4 Ağustosu’na kadar yurt dışında çalışmalarını sürdürdü. Ve son gün Orta Asya’nın Pamir eteklerinde Çegan tepesinde vurularak öldürüldüğünde 42 yaşında yenik ve yalnız bir adamdı.
  ···
 • +1 -1
  bütüm dünya şahittir
  Benim Atam Diriliş Ertuğrul 29. bölümdür!!
  ···
 • -8
  şakalı komiqli espiri vakti
  Okeyde kıza elin nasıl dedim. Ojeli dedi. Ben Şoka girdim. O Migrosa
  ···
 • +1
  evet diyorum çünkü müslümanım
  kel adam izlemeye
  ···
 • +1
  doğan grubunu boykot ediyoruz
  evet arkadaşlar, irfan değirmenci gibi güzel bir insanın emeğiyle, ekmeğiyle oynanmasına sessiz kalamayız..

  bizleri de kovamazlar ya.

  doğan grubuna ait hiçbir gazete, dergi vs vs almıyoruz. tv ve haber kanallarını izlemiyoruz. daha doğrusu onlara para kazandırmıyoruz.

  irfan değirmenci yalnız değildir.

  sizler de var mısınız arkadaşlar?

  hayırlı olsun.
  ···
 • +2
  iyi geceler arkadaşlar görüşürüz
  Hadi iyi geceler
  ···
 • +2
  atatürkü gerçekten anlamak ve anlatmak
  Bu ülkede kemalizm adı altında Atatürkü kullanmaya ve adını kirletmeye çalışanları görüyorum. Gördükçe üzülüyorum. Böyle büyük bir insanı kimler temsil ediyor diyorum. Atatürkün gerçek düşüncelerini anlamak yerine, onun bize anlatmak istediklerini okumak ve başkalarına aktarmak yerine, kollarına imzalı dövmesini yaptırıyorlar. Atatürk bunu istermiydi sizce. Gelecekte gençler kollarına imzamı yazdırsın dermiydi. Demezdi.. Ülkeye hiçbir şey katmadan sadece Atatürkü sevdiğini söyleyenlerin onu gerçekten sevdiğini düşünmüyorum. Sadece Atatürkün ismini kullanarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Gerçekten seven çok nadir insan var. Mustafa Kemal Paşa kurtarıcı beklememiz gerektiğini kendi söylemiş. Olduğumuz yerde sayarak ülkeyi geliştiremeyiz. Atatürk bizden heryere heykellerini dikmemizi, onu sevmeyeni küfür yağmuruna tutmamızı istememiştir. Zaten bunu yapanlar Atatürkü asla anlamayan insanlardır. Sözde modern, ama asla modern olamayacak insanlar. Atatürkü asla gerçekten anlamayan insanlar..
  ···
 • 0
  zamanında amerikayı sevmezdim
  Hala sevmiyorum amk amerikasını
  ···
 • 0
  arkadaşlar referanduma evet dicem amk
  hayır sensin o
  ···
 • 0
  arkadaşlar referanduma evet dicem amk
  sen bana kölemi diyorsun yani
  ···
 • 0
  arkadaşlar referanduma evet dicem amk
  rahatça yaşayacaksam evet
  ···
 • -1
  amerika gerçekten de bizim dostumuz mu
  tarihi gerçekliği tartışmalı olaylar üzerinden akıl yürütene kadar bugüne bakalım.

  gayet basit olarak soruyorum. ypg denen örgüt bizim için terörist olduğu halde abd kendi çıkarlarına uygun olduğu için silah mühimmat araç gereç ve eğitim desteği verdigini gizlemeye bile gerek duymuyorsa sorun kimde.
  ···
 • +3
  hayırcıları terörist ilan edenler
  sözlükte çokça görmekteyim bu zihniyeti. genel itibariyle 2 cümleden sonra 'yol yaptı'ya çıkıyor bu insanların söyledikleri.

  şimdi size sormak istediğim bir soru var;

  bu dıbına koyduğum referandumunda tüm türkiye'ye fikrini soruyorlar değil mi? kim soruyor, parlamento(meclis, tbmm -sen şimdi parlamentoyu googleda aratırsın diye açıklıyorum), parlamento kim? senin benim, geçen seçimlerde oy vererek meclise gönderdiğimiz, vekilliğimizi yapan insanlar.

  peki o zaman be şerefsiz, madem hayırcılar terörist de, sormazlar mı adama 'devlet neden teröriste fikrini soruyor?' he, dıbına kodumun evladı.

  insanlara neden iftira atıyorsunuz. bir de şöyle bir klişeleri var 'hdp,chp,pkk vs vs'

  insanlar istedikleri oyu verirler, sizde saygı duyarsınız
  ···
 • 0
  yılmaz özdilden efsane yazı
  terbiyesiz adam!11!!!
  ···
 • 0
  yılmaz özdilden efsane yazı
  bilmiyordum hocam
  ···
 • +3 -1
  yılmaz özdilden efsane yazı
  türkiye'de, türk silahlı kuvvetleri'nin mevcudundan daha fazla sayıda, eli silah tutacak yaşta suriyeli var.

  bunlar kendi memleketlerine sahip çıkmak yerine, bizim memlekette şirket kuracak, patron olacak, villada oturacak, yatlarda dolaşacak, caz dinleyecek… bizim çocuklar bunların memleketini kurtarmak için oralarda vuruşacak, şehit düşecek, gözünü bacağını kaybedecek.

  suriyeliler ana kuzusu da…
  biz kendi kınalı kuzularımızı ağaç kovuğunda mı bulduk kardeşim?

  yüreğiniz yetiyorsa…
  demokrasiye inanıyorsanız…
  milli iradeyi savunuyorsanız…
  buyrun, suriyeliler için referandum yapalım!
  ···
 • +2
  dün trtdeki programı izledim
  Enver Paşa hainmiş, akli melekeleri yerinde değilmiş falan gibi şeyler söylendi. Ne kadar doğruki bu bilgiler
  ···
 • -1
  sevgililerin yanındaki üçüncü kisi olmak
  o günün tüm yükünü çeken kişi olmaktır. onlar el ele tutuşur yeri gelir öpüşür yeri gelir sarılır sen bakarsın öyle.. bir şeyler yenilir bir şeyler içilir kendini yükümlü hissedersin maddi konularda hesabı ödersin çünkü erkeksen genelde erkeğin arkadaşısındır ve bizde böyle bir hissiyat vardır. kız kişisi susamıştır bakkala falan sen gider temin edersin vs vs. gibi şeyleri vardır. bir yerden sonra isyan edersin ama düştüğün pozisyona ilk fırsatta kaçarsın oralardan..
  ···
 • daha çok