• 2 / 8 / 129 entry
 • 65 başlık
 • 4 trend
 • 1,185.12 incipuan

pirasasevmeyenpirzola oybirinci nesil normal

 • 0
  tam aydınlanıcam
  bi gülme geliyo...
  ···
 • 0
  atatürk türkiyenin en büyük
  Bilmiyoduk saol
  ···
 • +2 -1
  delikanlılık noksunu köpeğe verdiğim ayar
  Okumayın köpe... Tamam tamam sustum
  ···
 • 0
  daha 17 yaşında denen
  işsiz ergenler aq
  ···
 • +3
  daha 17 yaşında denen
  sayfaya çok uyuz oluyorum huur çocukları ergen ergen şeyler paylaşıyor çağrı taner gibi muallaklerde bunları sayfasında reklam yapıyor sinir oluyorum
  ···
 • +1 -2
  şamanizm kökenli türk adetleri
  Şamanizm Kökenli Türk Adetleri

  1. Kurşun Dökmek
  Kurşun dökme âdeti de Şamanizm geleneklerindendir. Şamanizm’de buna "kut dökme" denir. Kötü ruhlardan birinin çaldığı kutuyu "talih, saadet unsurunu" geri döndürmek için yapılan bir sihri ayindir.

  2. Kırmızı Kurdele
  Gelinliğin üzerine bağlanan kırmızı kurdeleler, nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan kırmızı kurdeleler, okumaya yeni geçmiş çocukların yakasına takılan kırmızı kurdeleler; hep uğuru ve kısmeti temsil eder. Ayrıca kötü ruhların şerrinden korunma sağladığına inanılır.

  3. Mezar Taşlarımız
  Günümüzde toplumda ulu kabul edilen kimselerin ölümlerinden sonra ruhlarından medet ummak ve mezarlarının kutsanışı şaman geleneğin devamıdır.
  Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri haline getirilecek kadar süslenmesi islam coğrafyasında sadece Anadolu’da görülmektedir.

  4. Dilek tutmak
  Dile tutmak da Şamanizm kökenli bir davranış şeklidir. Tabiat ruhlarının dileklerin gerçekleşmesine aracılık ettiğine inanılır.

  5. Nazar inancımız
  Anadolu’da halk arasında “nazar” olgusu çok yaygın bir inanıştır.
  Bazı insanların olağandışı özellikleri olduğu ve bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. Bunun önüne geçmek için “nazar boncuğu” “deve boncuğu” “göz boncuğu” vb. Takılır. Bu inanış da Şamanizm’den kalmadır.

  6. Kullandığımız kilim motifleri
  Eski Türklerde bir şamanın giysisine yılan, akrep, çıyan, kunduz gibi yabani hayvan şekilleri çizmesinin, bu hayvanları topluluğun yaşam alanlarından uzak tutmaya yardımcı olduğuna inanılır.
  Günümüzde Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim, örtü ve perdelere işlenen desenler, giysiler üzerinde kullanılan motifler bu inanıştan kaynaklanır.

  7. Mevlit ve ilahiler
  Şamanlar ayinlerinde davul ve kopuz kullanmışlardır. Müziksiz hayatın ve ayinlerin değişilmez bir parçasıdır. Oysa islam dininde Kuran’ın müzikle okunması kesinlikle günahtır. Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu’da Hz.muhafazid’in Hz.Ali’nin hayatları müzikle okunmaktadır
  Mevlit ve ilahiler sadece Anadolu’da uygulanan müzikli anlatımlardır. islam dininde ölünün ardından mevlit merasimi diye bir uygulama yoktur.
  Osmanlı tarihinde ilk mevlit, 1409–10 yıllarında Bursalı bir fırıncı ustası olan Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır.

  8. Su içerken Kafanın Elle Desteklenmesi
  Bu da bir şaman geleneği kalıntısıdır. Şöyle ki, su içerken insan akli başından kaçabilir diye kafa elle tutulurmuş.

  9. Mezarlardaki Küçük Suluklar
  Mezarların ayakucunda bulunan küçük suluklar; ruhların susadıkları zaman kalkıp oradan su içmeleri inancına dayanır. Ayrıca kuşların, böceklerin o suluklardan su içmesinin, ölmüş kişinin ruhuna fayda edeceğine inanılır.
  Not: şaman kültüründe, ayinlerde kullanılan yardımcı ruhlar, kuş biçiminde tasvir edilmişlerdir. Kuş biçiminde düşünülen bu ruhlar şamanlara, gökyüzüne yapacakları yolculukta yardımcı olmaktadır.

  10. Yukarıda Allah Var
  Tengrizm inancından kalmıştır. Bu anlayıştan dolayı dua ya da işaret ederken eller gökyüzüne açılır.

  11. Sağ Ayak
  Kapıdan çıkarken sağ ayağın önde olması da şaman kültüründen kalma bir ritüeldir. Sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır.

  12. Su Dökerek Uğurlama
  Şaman kültüründeki suyun kutsallığı olgusunun doğurduğu adettir. Su berekettir, kutsaldır. “su gibi çabuk dön, ak geri gel, ak çabuk, kazasız belasız git” demek için su dökülür gidenin arkasından.

  13. Türbelere, Ağaçlara, Çalılara Bez ve Çaput Bağlamak
  Şamanizm inancında dilek dileme şekli. Küçük kumaş parçaları genel olarak ağaçlara çok önem verildiğinden ve yaşamın sembolü kabul edildiğinden ve yaşam üzerinde muazzam etkileri olduğu düşünüldüğünden, bunların dallarına bağlanır ve dileğin gerçekleşmesi beklenir.
  Günümüz Türkiye’sinde bu eski gelenek halen devam etmektedir. Temelinde ise doğadaki her varlığın bir ruhu olduğu inancı yatmaktadır.

  14. Tahtaya Vurmak
  Eski Türkler göçebe oldukları için, daha önce girmedikleri ormanlara girerken, ormandaki kötü ruhları kovmak için ağaçlara vurup bağırarak gürültü çıkarırlarmış. Bu davranış aynı zamanda doğa ruhlarına kötü olayları haber verip, onlardan korunma dilemek amaçlıdır. Tahtaya vurma adeti, sadece Türk kültüründe değil bir çok Avrupa kültüründe de vardır.

  15. Ölünün Ardından Belirli Aralıklarla Toplanmak
  Birisi öldükten sonra evinde toplanıp dua okumak, bu toplanma işini 7, 21, 40 günde bir tekrarlamak gibi eylemler de şaman kültüründen kalmadır.
  Eski Türk inanışına göre ruh fiziki bedenini 40 gün sonra terk etmektedir. Vefat edenin “40’ın çıkması” deyimi vardır. Şamanizm’de ölen kişinin ruhu evi terk etsin, göğe yolculuğuna başlasın, öteki ruhlar doluşmasın diye insanlar ölen kişinin evinde toplanıp ayin yapar, yas tutarlar.

  16. Çocuklara Doğadan Esinlenen isimler Koymak
  Orta Asya toplulukları (Eski Türkler) doğada bazı gizli kuvvetlerin varlığına inanmışlardır. Tabiat güçlerine itikad, hemen hemen bütün halk dinlerinde mevcuttur. Fiziki çevrede bulunan dağ, deniz, ırmak, ateş, fırtına, gök gürültüsü, ay, güneş, yıldızlar gibi tabiat şekillerine ve olaylarına karşı hayret ve korkuyla karışık bir saygı hissi eskiden beri olmuştur. Çocuklarımıza verdiğimiz isimlerin birçoğu da bu derin bağlardan kaynaklanmaktadır.

  17. Ay Dede
  Eskiden, Şamanist Türkler, ayın "Koruyucu/Sahip Ruhu"na, "Ay Ata" ya da Ay Dede derlerdi.
  Onların orta Asya'dan Anadolu'ya göçen kısmı, hala çocuklarına ayı gösterip "Ay Dede" derler, binlerce yıl önce şamanların yaptığı gibi.

  18. Akdeniz Karadeniz
  Şamanist dönemde, Türkler için her yönün bir renk simgesi vardı. Kuzeyin simgesi kara, batı'nın simgesi ak renkti. Bu yüzden kuzeyimizdeki denizin adı Karadeniz, batımızdaki denizin adı "Akdeniz"dir.
  Not: Akdeniz'in Yunanistan ile Anadolu arasındaki uzantısına "ege" demek çok yakın bir dönemde ortaya çıkmıştır. Atatürk'ün "ordular ilk hedefiniz Akdenizdir" dediği deniz, ege'dir.

  19. Köpek Ulumasının Uğursuz Sayılması
  Şamanizm’de köpek bir ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişinin bu ruhu görmesi; onun pek yakında öleceğine işaret sayılır. Anadolu’nun kimi yerlerinde köpek uluması uğursuz sayılmaktadır. Köpeklerin bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır.

  20. Albasması inancı,
  Albasan denilen görünmez bir kadına inanmak ve çocuğa sarı örtü kendine de metal iğne takmak.
  ···
 • +1
  bu bir uyari degil tehdittir
  Dedi ve sütünü yudumladı...
  ···
 • +44 -6
  yukarıda gördüğünüz fotoğrafta
  Yukarıda gördüğünüz fotoğrafın üst tarafında bozkurt işareti yaptı diye açığa alınan polisimiz...

  Fotoğrafın alt tarafında ise oy devşirmek için kıvıran aciz bir siyasetçi...
  ···
 • 0
  inci diriliş nick6 şenliği
  (bkz: pirasasevmeyenpirzola) yolla panpa
  ···
 • +6
  çocukluğumuzun güzel absürtlükleri
  Samsung e250 ile çek git bebeğim uzaklara dinlerdik vay aq
  ···
 • +1
  elimde recep ivedik 5 var
  He he tamam tamam inandım inandım
  ···
 • +1 -1
  referandum analizi yapıyorum gelin
  Sabah açmıştım ilgi görmedi tekrar açıyorum

  Evet beyler rezlerinizi alın ve 16 nisanı bekleyin ( BELKi DE 16 NiSANA KALMAZ ÇÜNKÜ Bi iHTiMAL REFERANDUM OLMAYABiLiR)

  BAŞLIYORUM

  CHP aym'ye gitmedi ve çok stratejik bir hamleye imza attı. Eğer aym'ye gitseydi emin olun aym CHP'nin başvurusunu kabul edecek ve referandum olmayacaktı yada ertelenecekti.Çünkü şu anda hayır oyları yükselişte ve pgibolojik üstünlük hayır'da.

  Şu anda benim gördüğüme göre evet ve hayır oyları eşit. Kararsızlar oldukça fazla şüphesiz seçimi kararsızların verdiği oylar belirleyecek.
  Referandumu etkileyecek bir diğer tarafta kürtler.Ben onların hayır vereceğini düşünüyorum çünkü MHP varken kürtlerin evet diyeceğini düşünmüyorum.

  Önümüzdeki günlerde liderler meydanlara inecek. Eğer HDP hayır kampanyasına katılırsa bu evet'i olumlu yönde etkiler. Hayır verecek olan MHP'lileri ve kararsız milliyetçilerin evet demesine neden olabilir.

  Referandumu etkileyecek bir diğer etken de Suriye.ABD ile ortak yapılması düşünülen Münbiç ve Rakka operasyonu var. Buralar şüphesiz El bab'tan daha zor olacak ve şüphesiz referandumu etkileyecek. Peki referandumu nasıl etkileyecek? Burasını tam kestiremiyorum.

  Her neyse;

  Bundan sonra kim halkı samimi bir dille kucaklayıp neden evet ya da hayır demesi gerektiğini sağlam argümanlarla anlatırsa referandum sandığını o alıp evinin duvarına asacak! Aksi durum, yani karşı tarafa eften püften sebeplerle tu kaka etmez, "Hayır diyen teröristtir, haindir” ya da Evet diyen beynini tek adama satmıştır, cahildir” falan demek, inanın sadece kaybettirecek.

  Peki referandumdan hayır çıkarsa ne olur? (Evet çıkarsa pek bi değişiklik olmaz ama hayır çıkarsa çok şey değişir bu yüzden hayır'ı analiz edelim)

  Arkadaş ortamında hep söylüyorum "Meral AKŞENER boş durmaz,bir parti kurar" diye.Son 2 gündür de sözlükte bu tarz başlıklar görüyorum.

  Eğer evet çıkarsa erken seçim muhtemeldir fakat hayır çıkarsa erken seçim KUVVETLE MUHTEMELDiR. Eğer hayır çıkar ve erken seçime gidilirse Meral AKŞENER'in kurduğu parti meclise çok sağlam bir biçimde girer.Çünkü Meral AKŞENER'in kurduğu merkez sağ parti hem AKP,hem CHP,hem de MHP'den oy kapacaktır. Hatta koalisyon bile kurulabilir. Ayrıca olası erken seçimde MHP'nin baraj altı olma ihtimali çok yüksek.

  VEE EN ÖNEMLiSi OKATi MODERATÖRLÜĞÜ BIRAKICAK  şukulayında üstte kalsın herkes görsün
  ···
 • 0
  devletin başına osman pamukoğlu gelmemeli
  Katılıyorum panpa
  ···
 • +1
  şu sahne de duygulanmayan
  Olum dehşet sahne lan Türk dizilerindeki en kral sahnelerinden biridir
  ···
 • +847 -90
  yeni doğan bebeğe evet ismi
  Diyarbakır'ın Ergani ilçesi incehıdır köyü Geçitli mezrasında ikamet eden Çelik ailesi, yeni doğan kız bebeklerine “Evet” ismini koydu. Bebeklerine ‘Evet' ismini verirken eşiyle birlikte karar verdiklerini belirten Mustafa Çelik, “ isim ararken 16 Nisan'da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus Müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini ‘Evet' koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda ‘evet' oyu vereceğimiz için kızımıza ‘evet' ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten ‘evet' oyu vereceğiz. ileride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak. Herkes hatırlayacak” dedi.
  http://www.sozcu.com.tr/2...e&utm_campaign=gundem

  ULAN BEN BÖYLE SAÇMA BiŞEY GÖRMEDiM NE SALAK CAHiL iNSANLAR VAR YA
  OLDU DA HAYIR ÇIKTI NE YAPACAKSINIZ?
  HADi ONU DA GEÇTiM REFERANDUMDA EVET ÇIKSA VE SIRF BU REFERANDUMDAN DOLAYI ÜLKE KÖTÜ ETKiLENSE NE YAPACAKSINIZ?
  Bi DE GÜLÜYORLAR,CEHALET iŞTE BÖYLE BiŞEY!
  TAMAM ANLADIM SiZiN BEYNiNiZ ARTIK ÇALIŞMIYO AMA BARi ÇOCUĞU RAHAT BIRAKIN AMK!!!
  ···
 • 0
  sevgililer günü yoktur
  SEXGiLiLER GÜNÜ VARDIR
  ···
 • +1
  ülkemde daha çok kütüphane istiyorum
  Başlıkta görüldüğü üzere ben ülkemde daha çok kütüphane istiyorum. Sadece ben değil, bu ülkenin neredeyse tamamı kütüphane ister.Ama gel gelelim ülkenin yöneticileri, belediye başkanları her yere cami yapıyor. Camii yapılmasına karşı mıyım? ;TABi Ki HAYIR. Hatta yapılmalı sonuçta %99'u müslüman ülkeyiz.Ama sen gider 10 kişilik yere 10 camii yaparsan olmaz. Adamlar camii yapıyo şekilli şukullu ama içi bomboş.Bu doğru değil.
  Boş yerlere yapılan camiilere ayrılan paralarla nice kütüphaneler yapılır. Veya birçok okuldaki ekgibler giderilir.
  Ben sadece camiiden örnek verdim.Ülkemizdeki boş yere yapılan şeylerle nice yararlı işler, icraatlar yapılır.
  ···
 • 0
  yılmaz özdil den evet diyene hayır dedirtecek yazı
  (bkz: suriyelileri almaya devam et)
  ···
 • +55 -1
  suriyelileri almaya devam et

  AL AMK AL 3 MiLYON SURiYELi YETMEZ Bi 3 MiLYON DAHA AL!!!

  GELSiNLER YiYiP iÇiP SIÇSINLAR NE OLACAK Ki ZATEN BiZiM MEHMETÇiĞiMiZ ORADA SAVAŞIYO, ŞEHiT OLUYOR!

  DAHA FAZLA AL NE OLACAK Ki!

  GELSiNLER BURADA ÇALIŞSINLAR VATANDAŞ iŞSiZ KALSIN SONRA DA iŞSiZLiK ÇOĞALSIN!

  DAHA DAHA FAZLA AL NE OLACAK Ki!

  GELSiNLER BURADA BEDAVA OKUSUNLAR HATTA ÜSTÜNE SEN BUNLARA PARA VER BiZiM GENÇLERiMiZ OKULA AYAKKABISI,ÇANTASI YIRTIK GiTSiN!

  BUNLAR YETMEZ BiRAZ DAHA AL NE OLACAK Ki!

  GELSiNLER HIRSIZLIK YAPSINLAR,KÖPEĞE,GENCECiK KIZLARA TECAVÜZ ETSiNLER, VERiLEN YARDIMLARI BEĞENMESiNLER... !!! YETMEZ SEN YiNE AL

  ···
 • +4 -1
  sex davası olan ünluler
  Deniz baykal
  ···
 • 0
  atatürk e islam karşıtı diyen
  Mustafa Kemal ATATÜRK'e dinsiz veya islam karşıtı biriydi diyenler bi baksın...

  Atatürk cuma namazı çıkışı halkla sohbet ediyor.
  ···
 • 0
  kulalıktan anlayanlar bir gelebilirmi
  Sony xxyr1 den al 90 tl
  ···
 • 0
  bjk fb maç sonucu ne olur
  hadi cevapları görelim bilenlere nick6

  benim tahminim;
  BJK 2—1 FB
  ···
 • 0
  kardeşim sayko beyler gelin anlatıyorum
  Kardeşin Sirkan olabilir
  ···
 • 0
  salak öso
  Bi sen akıllısın aq keli
  ···
 • daha çok