/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK
3

ne bekliyorsun?

inci sözlük bilinmeyene olan sevgidir, cesaretini topla, sevgini paylaş! üye ol