/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK
Bilim, gerçeği bilmektir. Admin iliskimizin adini koymayalim İçerik Editörleri sebilialem İçerik Adedi 13,684