/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK
Bilim, gerçeği bilmektir. Admin ulaulanoli Moderatörler gamatos İçerik Editörleri sebilialem İçerik Adedi 10,959