/i/Siyaset

Saygı Çerçevesinde Özgür Siyaset Platformu
  1. 1.
    0
    Cyros değil, II. Kiros'tur ismi. Kendisi Yahudi değil, Pers kralıdır. Ayrıca israiloğullarına yardım eden I. Serhas'tır. israiloğullarını Babil işgalinden kurtarmış ve onlara kendi inançları Zerdüştlüğü öğretmiştir. Yeni kültür, dil ve inanç sahibi olan israiloğulları, Yahudilik inancını ortaya çıkardılar. Ayrıca bu para tasarımı oldukça saçma. ibranice yazılar, Safevi sembolu II. Kiros ve Trump ?
    ···
   tümünü göster