/i/Devlet

 1. 1.
  +17 -12
  YENi KURULAN TÜRKÇÜ PARTi BiLDiRGESi
  ÖTÜKEN BiRLiĞi PARTiSiNDEN
  YÜCE TÜRK BUDUNU'NA ;

  Ötüken Birliği Partisi’nin programı, Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hâkim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncesinin ürünüdür. Partimiz bunu sağlamak üzere, Türkiye Cumhûriyeti’nde tek başına iktidâra gelmeyi amaçlar.
  Türk milletini ayakta tutup, tam bağımsız ve çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşıyabilecek tek düşünce Türkçülüktür. Türkçülük ise Türk milletinin her alanda yükselmesini savunur. Türk milletini de anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensûb olan, ana dili Türkçe olan, Türk kültürüne mensûb ve Türk ırkına mensûb olanlar kadar Türkleşen kişilerin bir araya geldiği bir kitle olarak kabûl eder. iç ve dış politikasının temelini de bu kitlenin her açıdan faydasını sağlamak üzere oluşturur.
  Partimiz, Türkçü düşüncesine bağlı olarak Türk yurdunu, Türkiye Cumhûriyeti sınırlarından ibâret görmez ve Türklerin yurt kabûl ettiği bütün alanların Türk yurdunun parçası olduğu düşüncesiyle hareket eder. Ayrıca Türk milleti kavrdıbını da, sâdece Türkiye Cumhûriyeti’nde yaşayan Türkleri değil, dünyadaki bütün Türkleri kapsayacak şekilde kabûl eder ve savunur. Ayrıca Türk istiklâl Savaşı sırasında Mîsâk-ı Millî karârları dâhilinde kabûl edilen sınırları da, Türkiye Cumhûriyeti’nin doğal sınırları kabûl eder ve bunun gerçekleşmesi için çalışacağını taahhüd eder.
  Partimiz, Türk milletinin ulu önderi Gâzî Mustafâ Kemâl Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkeleri, mutlâk olarak kabûl eder ve savunur. Türk devriminin parçaları olan devrimleri de Türk milletinin Türk yurdunda tam bağımsız ve kayıtsız şartsız yaşayabilmesinin şartları olarak kabûl eder ve sonuna kadar savunarak, gereklerinin yerine getirilmesi için çalışacağını belirtir.
  Gerek Ortadoğu, gerek Türkistan, gerek Balkanlar, gerek Kafkasya ve Kırım bölgesinde Türklerin yaşadığı sıkıntılar ortadadır. Bu sıkıntıların giderilebilmesinin tek yolu Türkçü düşüncenin tek başına iktidârı ve devâmında da bütün Türklerin birleşmesindedir. Partimiz, bunun gerçekleşeceğine tam olarak inanmakta ve bunun için mücâdele etmektedir.
  Partimiz ilkelerini Yüce Türk milletinin târihi boyunca taşıdığı soylu karakterden almakta ve bunu çağımızın gerekleriyle yeniden düzenleyerek benimsemektedir. Bu husûs doğrultusunda, Türklerin bütün kesimlerinin refâhını yükseltmeyi, işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı, Türk milletinin özgürlüğünü her alanda sağlayıp, haklarının getirdiği sorumluluk ve görevleri yerine getirmeyi, Türkiye Cumhûriyeti vatandaşı olsun ya da olmasın, dünyâ üzerinde yaşayan bütün Türklerin çıkarlarını ve haklarını savunup, korumayı en çok önem verdiği gereklilikler olarak kabûl eder.
  Partimiz için tek varlık sebebi, Türk milletidir ve her zaman sâdece Türk milleti ve Türk yurdu için çalışacağını belirtir. Bu doğrultuda parti ya da diğer bütün unsurlar önemini yitirir. Bu da partimizin Türkçü düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Partimiz için önemli olan Türk’ün kendisidir. Türklerin hangi partiden, hangi mezhebden, hangi dînden olduklarının önemi yoktur. Türkçü düşüncenin laik ve millî karakteri, düşüncemizin temelinde yer almaktadır.
  Dolayısıyla varlık sebebimiz olan Türk milletini, Türkçü düşüncenin iktidârı ile berâber Yüce Türk milletinin muhteşem yükselişine ve böylece Türk milletinin birliğini sağlamak olan Tûran’a giden yolda, bizimle ortak olmaya, yoldaş olmaya çağırıyoruz.
  Biliyoruz ki, başaracağız…

  TANRI TÜRK’Ü KORUSUN…
  ÖTÜKEN BiRLiĞi PARTiSi
  GENEL BAŞKAN
  Mehmet Hakan Semerci
  ···
   tümünü göster