/i/Siyaset

Saygı Çerçevesinde Özgür Siyaset Platformu
 1. 1.
  +18 -19
  Öncelikle şu sözlükte gram araştırma yapmayan ve sadece atıp tutan insanların başkanlık sistemini padişahlık gibi yorumlaması oldukça gülünç. Yani arkadaşım cidden 8-10 yaş aralığında mısınız ? Bu ne çocukça yorumlar böyle.

  Özet olarak bu başkanlık sistemi başbakan ve bakanlar kurulunu feshediyor. Yani bunlar olmayacak.

  Örneğin ;

  III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler

  A. Toplanma ve tatil

  Madde 93 –(2) Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

  Yeni Anayasada şu şekilde

  III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
  A. Toplanma ve tatil
  Madde 93 –(2) Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

  Bakanlar kurulu ve Başbakanlık kalktığından görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına veriliyor.

  Şimdi siz tek adam diyorsunuz. Evet tek adam.

  Şuan da zaten tek adam değil mi ? Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı partiden çıkma zaten. Başbakan ve Bakanlar kurulunun aldığı kararı bizzat Erdoğan veriyor. Erdoğan döneminde başkanlık ile parlamenter sistemin yönetimde ciddi bir farkı yok çünkü başbakanı ve bakanları ile aynı partiden.

  ileride eğer cumhur başkanı ve başbakan farklı partiden olursa o zaman zurnanın öttüğü yere geliyor. Yönetimde iki kişi olmaz. Farklı olunca başbakan zora giriyor. Eğer başbakan güçlü ise cumhur başkanı kukla durumuna düşüyor.

  (bkz: Ahmet Necdet Sezer ve Recep Tayyip Erdoğan)

  Bu meclisin görev ve yetkileri günümüz anayasası.
  II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri

  A. Genel olarak

  Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; ((Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek)); bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, (... ) (3) (Ek ibare: 3/10/2001-4709/28 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına (…)(1) karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

  parantez içindekiler ise yeni anayasadan çıkarılanlar. Sebebi bakanlar kurulu yok. Meclisin görevi aynen devam ediyor.

  Günümüz sisteminden işleyişinden haberiniz yok sözlükte saçma sapan başlıklar açıyorsunuz.

  edit: Şu padişahlık diyenlerin hiçbiri anayasada neler değişmiş diye bakanlar değil. Atıp tutuyorlar. Aç bak maddelere muhalefet olmak için olmayın.
  ···
   tümünü göster