/i/Erkekler

XX değil, XY
Erkekler olan biten
siradan uye () Erkekler altincisi bizlerin sorunlarını payylaşmanız ve o güzel ortamı burada sağlamanız için var.

Altincimizin kuralları yukardadır.

Başlığınızın mod seçimine girmesi için:
-Başlık küfür içermemeli
-Sözlük kurallarına uygun olmalı
-Fotoğraf içermeli(bu fotoğraf çıplaklık veya ferregrafi içermemeli)
-Başlığın belirli bir kaliteye sahip olması(bir farkı olması)

gerekir. Eğer başlığınız yukardaki koşulları sağlıyorsa bir altinci yetkilisine başvurabilirsiniz.

Ayrıca iş arkadaşları arıyoruz.Şartlar:
-Günlük aktif süresi yüksekk
-Dürüst ve güvenilir
olmanız.Şartları uyduğunuzu dünüyüor ve sizde inci sözlükte yer almak istiyorsanız bana başvurun.